Inwestycja w wiedzę zawsze przynosi największe odsetki.
Benjamin Franklin

Posiedzenie PSZW

Na mocy Uchwały nr 1 z dnia 15.06.2018 r. Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

zwołuję posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

o charakterze nadzwyczajnym w dniu 14 września 2018 r. 

w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 430 o godz. 11.30

 

Treść Uchwały (link)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

dr hab. inż. Waldemar Bojar

  • Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
    Dołącz do nas!
    Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.