Analiza PESTEL w służbie marketingu

Date:

Wprowadzenie do analizy PESTEL

Analiza PESTEL to strategiczne narzędzie, które pozwala na zrozumienie szerszego kontekstu działania organizacji poprzez analizę makrootoczenia. Jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla działów marketingu, które muszą dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Nazwa metody, PESTEL, to akronim od angielskich słów reprezentujących sześć czynników zewnętrznych, które należy uwzględnić podczas analizy:

 • Political (Polityczne)
 • Economic (Ekonomiczne)
 • Sociocultural (Socjokulturowe)
 • Technological (Technologiczne)
 • Environmental (Środowiskowe)
 • Legal (Prawne)

Analizując te sześć czynników, firmy mogą uzyskać szerszy obraz otoczenia, w którym działają, i lepiej zrozumieć potencjalne możliwości i zagrożenia.

Czynniki polityczne obejmują różnego rodzaju polityki i interwencje rządowe, które mogą wpływać na działalność firmy, takie jak polityka podatkowa, prawo pracy, normy handlowe, czy stabilność polityczna.

Czynniki ekonomiczne obejmują makroekonomiczne warunki, które mogą wpływać na działalność firmy, takie jak stopa inflacji, stopa bezrobocia, poziom dochodów, czy kursy walut.

Czynniki socjokulturowe odnoszą się do wartości społecznych, norm i trendów, które mogą wpływać na popyt na produkty lub usługi firmy, takie jak zmiany w strukturze demograficznej, postawy konsumenckie, czy trendy kulturowe.

Czynniki technologiczne obejmują rozwój nowych technologii, które mogą wpływać na działalność firmy, jak rozwój internetu, technologii mobilnych, sztucznej inteligencji, czy big data.

Czynniki środowiskowe obejmują aspekty związane ze środowiskiem naturalnym, które mogą wpływać na działalność firmy, takie jak zmiany klimatyczne, ograniczenia związane z zasobami naturalnymi, czy wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Czynniki prawne obejmują przepisy prawne, które mogą wpływać na działalność firmy, takie jak prawo konsumenckie, prawo antymonopolowe, normy zdrowia i bezpieczeństwa, czy prawo o ochronie danych osobowych.

Analiza PESTEL jest niezwykle użytecznym narzędziem dla każdej firmy, która chce zrozumieć i przewidzieć szerszy kontekst, w którym działa. Dzięki niej, firmy mogą zidentyfikować kluczowe trendy i zmiany w otoczeniu, które mogą wpływać na ich działalność. Wiedza ta jest niezbędna do opracowania skutecznej strategii marketingowej, która pozwoli firmie skutecznie konkurować na rynku, reagować na zmiany i wykorzystywać nowe możliwości.

Należy pamiętać, że każda firma operuje w unikalnym otoczeniu, dlatego analiza PESTEL powinna być dostosowana do specyfiki danej firmy i rynku, na którym działa. Nie wszystkie czynniki będą miały równie duże znaczenie dla każdej firmy. Na przykład, dla firmy technologicznej kluczowe mogą być czynniki technologiczne i prawne, podczas gdy dla firmy z sektora spożywczego najważniejsze mogą być czynniki socjokulturowe i środowiskowe.

Analiza PESTEL jest zatem narzędziem, które pozwala firmom na lepsze zrozumienie i nawigowanie w złożonym i dynamicznym otoczeniu, w którym działają. W kolejnej sekcji omówimy, jak przeprowadzić analizę PESTEL krok po kroku.

 

Jak przeprowadzić analizę PESTEL krok po kroku

Przeprowadzenie analizy PESTEL to proces, który wymaga systematycznego podejścia i głębokiego zrozumienia biznesu oraz otoczenia, w którym działa. Oto kroki, które należy podjąć, aby przeprowadzić skuteczną analizę PESTEL:

 

Zidentyfikuj czynniki dla każdego elementu PESTEL

Na tym etapie zadaniem jest zidentyfikowanie potencjalnych czynników, które mogą wpływać na działalność firmy. Pamiętaj, aby skupić się na czynnikach zewnętrznych, nie na wewnętrznych. Lista tych czynników powinna być jak najbardziej kompletna.

 

Przeprowadź analizę każdego czynnika

Po zidentyfikowaniu potencjalnych czynników, następny krok to przeprowadzenie głębokiej analizy każdego z nich. Na tym etapie należy zrozumieć, jak dany czynnik wpływa na działalność firmy i jak może wpływać w przyszłości.

 

Oceń wpływ i ważność każdego czynnika

Nie wszystkie czynniki będą miały równie duży wpływ na działalność firmy. Należy ocenić, które z nich są najważniejsze i jak mogą wpływać na firmę. Można to zrobić na przykład poprzez przyznanie punktów za wpływ i ważność dla każdego czynnika.

 

Przygotuj raport i podsumowanie analizy PESTEL

Ostatecznie, należy przygotować raport z analizy, który zawiera podsumowanie wszystkich czynników, ich wpływ i ważność, a także możliwe implikacje dla firmy.

Analiza PESTEL to proces, który wymaga nie tylko znajomości firmy, ale także zrozumienia szerszego kontekstu gospodarczego i społecznego. Wymaga ona badań, analizy i oceny, ale jej wyniki mogą dostarczyć cennych informacji, które pomogą firmie zrozumieć swoje otoczenie i lepiej dostosować się do niego.

W kolejnej sekcji zobaczymy, jak wyniki analizy PESTEL mogą być wykorzystane w praktyce, na przykładzie przykładowej analizy.

 

Przykładowa analiza PESTEL i jej zastosowanie w marketingu

Załóżmy, że jesteśmy firmą działającą w branży technologicznej i chcemy przeprowadzić analizę PESTEL, aby zrozumieć, jak różne czynniki zewnętrzne mogą wpływać na naszą działalność. Poniżej przedstawiamy skrótowy przykład takiej analizy:

 1. Polityczne: Stabilność polityczna w krajach, w których działamy, wpływa na naszą zdolność do prowadzenia działalności. Polityka podatkowa może wpływać na naszą rentowność. Przepisy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych są kluczowe dla naszej działalności.
 2. Ekonomiczne: Stan gospodarki ma wpływ na zdolność do wydatków naszych klientów. Fluktuacje walut mogą wpływać na nasze wyniki finansowe.
 3. Socjokulturowe: Zmiany w stylu życia, takie jak praca zdalna, zwiększają popyt na nasze produkty. Postawy wobec prywatności i bezpieczeństwa danych mogą wpływać na naszą reputację i relacje z klientami.
 4. Technologiczne: Stały rozwój nowych technologii stanowi zarówno wyzwanie, jak i możliwość. Musimy być na bieżąco z najnowszymi trendami, aby pozostać konkurencyjnymi.
 5. Środowiskowe: Nasze operacje mają minimalny wpływ na środowisko, ale oczekiwania klientów i regulatorów wobec firm w zakresie zrównoważonego rozwoju rosną.
 6. Prawne: Musimy przestrzegać różnych przepisów, takich jak przepisy dotyczące prywatności danych, prawo pracy czy regulacje antymonopolowe.

Te wyniki mogą mieć znaczny wpływ na naszą strategię marketingową. Na przykład, jeśli zidentyfikowaliśmy, że klienci są coraz bardziej świadomi kwestii prywatności danych, możemy skupić naszą komunikację marketingową na pokazaniu, jak nasze produkty pomagają chronić prywatność użytkowników.

Podobnie, jeśli zauważamy, że rośnie trend pracy zdalnej, możemy skupić się na marketingu naszych produktów jako rozwiązań wspierających tę formę pracy.

Analiza PESTEL jest zatem cennym narzędziem, które pozwala nam zrozumieć otoczenie, w którym działamy, i dostosować naszą strategię marketingową, aby lepiej odpowiadała na zmieniające się warunki.

Jowita Kruk
Jowita Kruk
Jowita zasługuje na miano eksperta w dziedzinie marketingu, co potwierdzają jej imponujące osiągnięcia, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Z jej doświadczeniem, które obejmuje reali...

Powiązane artykuły

Czym jest bon dla nauczyciela

 Czym jest bon dla nauczyciela? W ostatnich latach narodziło się wiele inicjatyw, które mają na celu wspieranie i rozwijanie...

Produktywność pracy – czym jest i jak ją poprawić?

Produktywność pracy - wprowadzenie i definicja Produktywność pracy to kluczowe pojęcie zarówno w ekonomii, jak i zarządzaniu zasobami ludzkimi....

Co to jest logistyka odzysku?

Logistyka odzysku - wprowadzenie i definicja Logistyka odzysku jest jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu...

Logistyka zwrotów

Wprowadzenie do logistyki zwrotów Logistyka zwrotów, inaczej zwana logistyką zwrotną, odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Jest...