Nasze publikacje

Rola i znaczenie pieniądza w zachowaniach Polaków

Autor
Grażyna Światowy
Słowa kluczowe
kultura pieniądza, budżety gospodarstw domowych, zarządzanie pieniędzmi, wartości i priorytety życiowe, doradztwo finansowe, \൵sługi bankowe
Streszczenie
Celem referatu jest przedstawienie zmian w sposobach traktowania pieniądza w postępowaniu polskich gospodarstw domowych. Odniesienia teoretyczne dotyczą kultury pieniądza a empiryczne skupiają sięna analizowaniu wybranych aspektów kultury pieniądza w doświadczeniach polskich gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka wskazuje faktyczną wartość i miejsce pieniądza w celach, priorytetach życiowych rodziny a także opisuje tendencje zmian w budże- tach rodzinnych oraz aktywność gospodarstw domowych w zakresie zarządzania pie- niędzmi.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.