Nasze publikacje

Czynniki wpływające na czytanie przez konsumentów informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych

Autor
Irena Ozimek, Marta Tomaszewska-Pielacha
Słowa kluczowe
konsument żywności, produkt żywnościowy, informacja na opakowaniu
Streszczenie
Opakowania produktów żywnościowych są wskazywane przez konsumentów ja- ko jedno z głównych źródeł informacji na temat żywności. Celem badań była ocena okoliczności czytania informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żyw- nościowych. Stwierdzono, że na czytanie informacji mająwpływ różnorodne czynniki – zarówno związane z produktem, jak i konsumentem, czy też okolicznościami doko- nywania zakupów żywności. Należy podkreślić, że uczestnicy badania jako główną okoliczność zapoznawania się z zawartościąetykiet wskazywali zakup produktu żyw- nościowego po raz pierwszy. Szczególnąwagękonsumenci przywiązywali również do informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów łatwo ulegających zepsuciu oraz takich, w odniesieniu do których pojawiająsięinformacje z działań kontrolnych organów urzędowej żywności o zafałszowaniach.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.