Nasze publikacje

Spożycie pieczywa i preferencje konsumentów wobec innowacyjności produktowej branży piekarskiej

Autor
Aldona Borowska, Krystyna Rejman
Słowa kluczowe
spożycie, preferencje, konsument, pieczywo, pełne ziarno, innowacyjność
Streszczenie
W pracy przedstawiono wielkość spożycia pieczywa i jego zmiany w polskich gospodarstwach domowych na podstawie wtórnych danych pochodzących z badań budżetowych GUS. Dokonano analizy preferencji konsumentów na rynku pieczywa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkty innowacyjne, w tym pełnoziarniste. Wykorzystano w tym celu wyniki własnych badań ankietowych wśród 138 konsumen- tów. Stwierdzono, że w Polsce obserwuje sięspadek spożycia produktów zbożowych, w tym pieczywa, jednak pozytywną zmianą jest wzrost udziału pieczywa pełnozbożo- wego w spożyciu ogółem. Na podstawie przeglądu możliwości w zakresie innowacyj- ności produktowej w branży piekarskiej i komunikacji z konsumentem zauważono, że podejmowane są działania mające na celu zwiększenie oferty i promocję produktów pełnoziarnistych. Rosnąca oferta produktów z pełnego ziarna potwierdza wzrost za- potrzebowania i jednocześnie odzwierciedla większe zainteresowanie konsumentów ż ywnościąkorzystnie oddziałującą na zdrowie.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.