Nasze publikacje

Problemy szacowania wydatkw na prywatne usugi medyczne w Polsce

Autor
Zofia Skzypczak, Józef Haczyński
Słowa kluczowe
wydatki na prywatne usługi medyczne, wydatki przedsiębiorstw na usługi medyczne
dla pracowników, środki finansowe w polskim \൳ystemie ochrony zdrowia
Streszczenie
Opracowanie jest próbą oszacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce. Jest to niełatwe zadanie, ponieważ brakuje pełnych, wiarygodnych i jedno- rodnych danych. Brakuje sposobów, które umożliwiłyby zebranie kompletnych informacji o wydatkach przedsiębiorstw i instytucji na usługi medyczne dla pracow- ników. Posługiwanie sięróżnymi metodami i korzystanie z różnych ćródeł informacji przy próbie ustalenia wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne daje zróżnicowane wyniki. Uzasadnione wydaje się być zatem stwierdzenie, że nie wiemy dokładnie, ile ś rodków trafia do prywatnych świadczeniodawców usług medycznych w Polsce, czyli de facto – nie wiemy, ile środków finansowych znajduje się w polskim systemie ochrony zdrowia i jakąrolęodgrywają w nim wydatki prywatne. Słowa kluczowe: wydatki na prywatne usługi medyczne, wydatki przedsiębiorstw na usługi me- dyczne dla pracowników, ćrodki finansowe w polskim systemie ochrony zdrowia
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.