Nasze publikacje

Możliwości wykorzystania technologii blockchain

Autor
Artur Żuwała
Słowa kluczowe
blockchain, łańcuch bloków, kryptowaluty, bitcoin, ethereum, funkcje haszujące, inteligentne kontrakty, rozproszone rejestry, oferty ICO
Streszczenie

Technologia blockchain, pierwotnie użyta do stworzenia pierwszej kryptowaluty, bitcoina, rozwija się dynamicznie w ostatnich kilku latach. Jej podstawowym założeniem jest wykorzystanie sieci i algorytmów komputerowych do zapewnienia wiarygodności, oryginalności i czasu przekazu informacji pomiędzy stronami nie mającymi do siebie zaufania. Eliminuje to potrzebę istnienia zaufanej trzeciej strony do autoryzowania transakcji czy zawierania umów. Pozwala na tworzenie inteligentnych kontraktów realizowanych automatycznie po spełnieniu zaprogramowanych warunków, umożliwia każdemu emisję własnej waluty. Artykuł omawia założenia i sposób działania łańcucha bloków na przykładzie bitcoina. Pokazuje zastosowania technologii dotyczące między innymi kryptowalut, przelewów międzynarodowych, pozyskiwania funduszy, śledzenia dostaw, rozproszonych rejestrów.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.