Nasze publikacje

Metodyczne aspekty budowy inteligentnego miasta

Autor
Andrzej Sobczak
Słowa kluczowe
inteligentne miasto, paradygmat systemowy, paradygmat sieciowy, transformacja organizacji
Streszczenie

Miasto jest bardzo złożonym, skomplikowanym, wielowymiarowe organizmem. Może być ono rozpatrywane w ujęciu systemowym i sieciowym. Dzięki przyjęciu takiej perspektywy istnieje możliwość przeprowadzenia jego głębokiej przebudowy (transformacji) i zbudowania tzw. inteligentnego miasta. W niniejszym artykule opisano autorski model zarządzania budową inteligentnego miasta. Zdefiniowane zostały jego główne składowe oraz nakreślono dalsze kierunki prac nad jego doskonaleniem.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.