Nasze publikacje

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą

Autor
PRZEMYSŁAW LECH
Słowa kluczowe
systemy ERP, zarzdzanie projektami, wiedza w projektach, konsultanci,
wdroenie, system zintegrowany, metodyka wdroenia
Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono analizę czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu klasy ERP w kontekście ich związku z zarządzaniem wiedzą. Bazując na analizie dokumentów źródłowych z projektu wdrożenia systemu klasy ERP scharakteryzowano również poszczególne fazy projektu, przedstawiono główne dzia- łania, realizowane w każdej z faz oraz ich efekty. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż ponad połowa działań konsultantów miała związek z zarządzaniem wiedzą. Najbar- dziej intensywne działania prowadzone były w fazie koncepcji biznesowej oraz wsparcia po starcie, jednak zarządzanie wiedząbyło obecne we wszystkich fazach projektu.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.