Our publications

Możliwości wykorzystania technologii blockchain

Author
Artur Żuwała
Keywords
blockchain, łańcuch bloków, kryptowaluty, bitcoin, ethereum, funkcje haszujące, inteligentne kontrakty, rozproszone rejestry, oferty ICO
Abstract

Technologia blockchain, pierwotnie użyta do stworzenia pierwszej kryptowaluty, bitcoina, rozwija się dynamicznie w ostatnich kilku latach. Jej podstawowym założeniem jest wykorzystanie sieci i algorytmów komputerowych do zapewnienia wiarygodności, oryginalności i czasu przekazu informacji pomiędzy stronami nie mającymi do siebie zaufania. Eliminuje to potrzebę istnienia zaufanej trzeciej strony do autoryzowania transakcji czy zawierania umów. Pozwala na tworzenie inteligentnych kontraktów realizowanych automatycznie po spełnieniu zaprogramowanych warunków, umożliwia każdemu emisję własnej waluty. Artykuł omawia założenia i sposób działania łańcucha bloków na przykładzie bitcoina. Pokazuje zastosowania technologii dotyczące między innymi kryptowalut, przelewów międzynarodowych, pozyskiwania funduszy, śledzenia dostaw, rozproszonych rejestrów.

Pobierz artykuł
PDF